Rīgas Reformātu draudze

Derības zīme un zīmogs

15 Aug 2010

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Dievs garantē Savu apsolījumu piepildīšanos
2. Dievs pieprasa, lai Viņa tauta būtu nošķirta ar derību
3. Dievs piepilda Savus apsolījumus neticamā veidā

(1. Mozus grāmata 17)

Atskaņot

Lejupielādēt