Rīgas Reformātu draudze

Dievs, kurš dzird

08 Aug 2010

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Neticība Dieva apsolījumiem rada tikai sarežģījumus
2. Dieva apsolījumos ir nepieciešama lūgšana un ticība

(1.Mozus grāmata 16.nodaļa)

Atskaņot

Lejupielādēt