Rīgas Reformātu draudze

Dzīvojot no Dieva apsolījuma

20 Jūn 2010

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Pasaules bezcerīgais stāvoklis
2. Dievs sniedz cerību caur apsolījumu un aicinājumu
3. Ticīgie paklausa Dieva aicinājumam

Atskaņot

Lejupielādēt