Rīgas Reformātu draudze

Dzīvoju brīvs no sarakstiem, jo ticu apsolījumam!

26 Mai 2013

/ Sludina Andrejs Balodis

1. Definīcijas
2. Bauslības problēma
3. Apsolījuma risinājums

(Pāvila vēstule galatiešiem 3:15-4:7)

Atskaņot

Lejupielādēt