Rīgas Reformātu draudze

Kā Dievs to bija teicis

12 Sep 2010

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Dievs piepilda savu apsolījumu par spīti savas tautas neticībai.
2. Dievs piepilda savu apsolījumu par spīti ārējiem draudiem.

(1.Mozus grāmata 20:1-21:13)

Atskaņot

Lejupielādēt