Rīgas Reformātu draudze

Neiespējamo lietu Dievs

22 Aug 2010

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Ticīgajiem ir tuva sadraudzība ar Dievu
2. Dievs vēlas, lai Viņa tauta paļautos uz Viņa neticamajiem apsolījumiem.

1.Mozus 18:1-15

Atskaņot

Lejupielādēt