Rīgas Reformātu draudze

Neticīgais ticīgais

11 Jūl 2010

/ Sludina Ungars Gulbis

/1.Mozus grāmata 12:10-13:2/
1. Dieva apsolījums šajā pasaulē bieži tiek apdraudēts
2. Ticīgie uz draudiem nereti atbild ar nepaklausību Dievam
3. Dievs savā žēlastībā iejaucas, lai pasargātu apsolījumu

Atskaņot

Lejupielādēt