Rīgas Reformātu draudze

Ticīga cilvēka atbilde uz Dieva žēlastību

29 Aug 2010

/ Sludina Carl Chaplin

1. Līdzība mums māca, ka Dievs mums dod no žēlastības nevis mūsu darbu dēļ.
2. Strādnieki, kas tika noalgoti pirmie, atklāj nepareizu mācekļu attieksmi.
3. Kādai vajadzētu būt pareizai cilvēku reakcijai pret Dieva dāsnumu?
4. Ja tu esi Kristus māceklis, vai tu uz Dieva žēlastību atbildi pareizā veidā?

(Mateja evaņģēlijs 19:27-20:16)

Atskaņot

Lejupielādēt