Rīgas Reformātu draudze

Autentiska cerība [ Autentiska kristietība]

07 Jan 2018

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Mīlēt vienam otru
2. Kur aizmigušie kristieši ir tagad
3. Kur aizmigušie kristieši būs nākotnē

( Pāvila 1. vēstule tesalonīkiešiem 4:13-18)

Atskaņot

Lejupielādēt