Rīgas Reformātu draudze

Autentiskās rūpes [ Autentiska kristietība]

19 Nov 2017

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Neciešamā gaidīšana
2. Pastāvēšana Kungā
3. Nākotnes skatījums

(Pāvila 1.vestule tesalonīkiešiem 2:17-3:13)

Atskaņot

Lejupielādēt