Rīgas Reformātu draudze

Cel uz klints!

11 Sep 2011

/ Sludina Carl Chaplin

Mēs ceļam uz klints ja:
1. mēs uzticamies glābšanai Kristū
2. mēs uzticamies, ka Dieva vārds dod mūsu dzīvei mērķi
3. grūtībās mēs ticam, ka Dievs visu kontrolē
4. mēs uzticamies Dieva vārdam, kaut arī citi saka- tas nav patiess

(Mateja evaņģēlijs 7:21-27)

Atskaņot

Lejupielādēt