Rīgas Reformātu draudze

Ceļā

21 Apr 2019

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Bez krusta nav kroņa
2. Bez Bībeles nav ticības

(Lūkas evaņģēlijs 24:13-35)

Atskaņot

Lejupielādēt