Rīgas Reformātu draudze

Dievbijīgs un gudrs valdnieks - svētība pavalstniekiem

03 Jan 2016

/ Sludina Māris Dupurs

1. Dieva gudrība izpaužas Viņa žēlastībā
2. Gurība ir vērtīāgāka par garu mūžu, bagātību, drošību un godu
3. Gudrība ir praktiska
4. Gudrība atnes svētīgu piepildījumu
5. Gudrība nāk no Dieva

(1.Ķēniņu grāmata 3. nodaļa)

Atskaņot

Lejupielādēt