Rīgas Reformātu draudze

Dievs piepilda savus apsolījumus

13 Jan 2013

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Dievs piepilda savus apsolījumus caur savu ķēniņu
2. Dievs piepilda savus apsolījumus par spīti pretestībai

(1.Mozus 46-47:12)

Atskaņot

Lejupielādēt