Rīgas Reformātu draudze

Dievs sapulcina savus ļaudis

05 Sep 2021

/ Sludina Ungars Gulbis

5. Mozus 4:1–31

Atskaņot

Lejupielādēt