Rīgas Reformātu draudze

Jēzus divi vārdi

24 Dec 2019

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Dievs glābj
2. Dievs ir ar mums
(Mateja ev. 1:18-25)

Atskaņot

Lejupielādēt