Rīgas Reformātu draudze

Labklājība un Dieva godība

19 Mar 2017

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Labklājības lamatas
2. Žēlastības ceļš
3. Kristīgs skatījums uz bagātību

(Jesajas grāmata 23. nodaļa)

Atskaņot

Lejupielādēt