Rīgas Reformātu draudze

Māci mūs lūgt! "Mūsu Tēvs Debesīs"

14 Aug 2011

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Dievbērnība pārliecina mūs par tuvību ar Tēvu
2. Dievbērnība pārliecina mūs par Dieva varenību

(Pāvila vēstule Romiešiem 8:14-17, Lūkas evaņģēlijs11:11-13, Jeremijas grāmata 23:23, Apustuļu darbi 17:24-27, Pāvila vēstule Romiešiem 10:12)

Atskaņot

Lejupielādēt