Rīgas Reformātu draudze

Mesijas programma

29 Dec 2013

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Sludināšana
2. Žēlastības gads
3. Nabagi

(Lūkas evaņģēlijs 4:14-21, 3.Mozus 25:8-10, Jesajas 61:1-2, 40 Psalms 18)

Atskaņot

Lejupielādēt