Rīgas Reformātu draudze

Neapturamā apsolījuma Dievs [Pazīt Dievu]

10 Mar 2019

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Dieva apsolījuma izpildi nav iespējams apturēt
2. Glābējs

(2.Mozus grāmata 1-2)

Atskaņot

Lejupielādēt