Rīgas Reformātu draudze

Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes

27 Nov 2011

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Dievs sastop mūs personiski
2. Dievs sastop mūs nespēkā

(Haidelbergas katehisms 124. jautājums, 1Mozus grāmata 32:23-32, Hozejas grāmata 12:3-5, Lūkas evaņģēlijs 22:41-44)

Atskaņot

Lejupielādēt