Rīgas Reformātu draudze

Ticības vārdnīca, Kristus

24 Jan 2016

/ Sludina Ungars Gulbis

Es ticu uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu,..

1. Pravietis
2. Priesteris
3. Ķēniņš

Heidelbergas 31. jautājums

(Lūkas evaņģēlijs 24:13-53)

Atskaņot

Lejupielādēt