Rīgas Reformātu draudze

Vēstnesis

28 Dec 2014

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Piepildījums
2. Konfrontācija
3. Apsolījums

(Mateja evaņģēlijs 3. nodaļa, Jesajas grāmata 40:1-4)

Atskaņot

Lejupielādēt