Rīgas Reformātu draudze

Vienprātība

06 Nov 2016

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Pastāvēšana uzbrukumos ir atkarīga no vienprātības draudzē
2. Vienprātība draudzē ir atkarīga no Kristus prāta mūsos

(Pāvila vēstule filipiešiem 4:1-9)

Atskaņot

Lejupielādēt